Các em chú ý:
1. Do trong đề thi có 01 câu có vấn đề (nhầm dấu), nên câu này mặc nhiên có điểm, thầy đã cộng cho tất cả các em 01 câu đúng.
2. Vì điểm thi quá thấp, do đó thầy quyết định sẽ cộng vào cột điểm CK cho tất cả các em dự thi CK 01 điểm.
3. Điểm Trung Bình Môn của em cao nhất lớp là 8.5, trung bình của cả lớp là 6.4, nhìn chung các em cần cố gắng nhiều trong việc học tập.
Chúc các em học tốt.