Tỷ lệ điểm: Trắc nghiệm 60% (20 câu); Tự luận 40%.

Do điểm thi quá thấp, nên thầy quyết định cộng 1 điểm trực tiếp vào điểm thi Cuối kỳ của các em. Như vậy nếu nhưng không có gì thay đổi, điểm CK sẽ là cột Điểm Sau Cộng.

Mọi thắc mắc về điểm (ví dụ như phúc khảo) các em liên hệ email thầy.

Chúc các em học tốt.